Tub per Mbrojtjen e Kabullit

Tub për Mbrojtjen e Kabllove HDPE​

Zgjidhjet tona të mbrojtjes së kabllove sigurojnë transmetim të pandërprerë të energjisë dhe mbrojtje për kabllot elektrike, telekomunikuese, duke ofruar instalime të besueshme dhe efikase mbitokësore, nëntokësore dhe nënujore.

Zgjidhjet tona mbrojtëse janë gjithashtu ideale për burimet e rinovueshme të energjisë, të tilla si fermat me erë dhe panelet diellore.

Natyrisht, produktet tona përputhen me standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë.

Përfitimet:

  • Peshë e ulët, fleksibël, e qëndrueshme dhe rezistencë e lartë ndaj ndikimit të jashtëm
  • Tuba me gamë të gjerë PP dhe PE
  • Tuba të tillë si rezistent ndaj flakës
  • Gama e plotë e aksesorëve, të disponueshëm
Tub per Mbrojtjen e Kabullit

Tubat iPlast HDPE për mbrojtjen e kabllove prodhohen në të gjitha diametrat si tubi HDPE për ujë, megjithatë, meqenëse nevoja për diametra kaq të mëdhenj është jashtëzakonisht e rrallë, produktet standarde konsiderohen të jenë diametrat e mëposhtëm:

Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm , Ø 40 mm, Ø 50 mm, Ø 63 mm, Ø 75 mm, Ø 90 mm dhe Ø 110 mm me gjatësi 6 m (produkt në shufra) ose 50 m, 100 m ose 200 m, në varësi të diametrit.

Në rast se keni nevojë për diametra më të mëdhenj se sa më sipër, ju lutemi kontaktoni departamentin tonë të shitjeve.

Tubat iPlat HDPE për mbrojtjen e kabllove janë prej polietileni PE 80 ose PE 100 në varësi të kërkesave të klientit. Tubat janë projektuar për të mbrojtur kabllot në instalimet nëntokësore ose instalimet brenda ndërtesës.

Tubi është rezistent ndaj ndikimit të ujit, përbërësve të betonit dhe materialeve të tjera ndërtimore, korrozionit dhe ndikimeve të tjera të jashtme. Rezistenca kimike lejon instalimin e polietilenit dhe në tokë të kripur dhe kimikisht agresive. Tubat janë izolues elektrik dhe nuk kontribuojnë në përhapjen e zjarrit.

Keni një projekt?

Na Kontaktoni

+355 68 602 0276

në dispozicion nga ora 08:00 – 17:00 (GMT+2)

Adresa: Zona Kadastarale Nr.3965, ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan