Société

FABRIKA E PLASTIKËS

IGS Resources Shpk vjen me brandin e saj “iPlast“, një kompani e certifikuar në prodhimin e Tuyaux en plastique PEHD et Tuyaux ondulés, dans la ville d'Elbasan. 

Notre entreprise fabrique Conduite d'Eau Potable de Ø20 à Ø315 avec une pression jusqu'à 32 bars et  et Tube onduleux pour eaux usées Ø90 à Ø1000, Ø90 deri ne Ø1000, SN4 et SN8.

IGS (iPlast) synon të bëhet një lider në sektorin e prodhimit të plastikës dhe ka marrë pjesë në projekte shumë të rëndësishme dhe të shquara dhe si synim kryesor ka rritjen e besimit në mallrat shqiptare  dhe kontributin e tij në ekonominë e vendit tonë.

IGS (iPlast), vazhdon investimet e saj me synimin për të promovuar produktin dhe cilësinë e shërbimit që ofron për klientët e saj, duke siguruar shërbim më të shpejtë dhe dinamik, duke e bërë prodhimin në rajone të ndryshme  të vendit tonë afër tregut dhe duke krijuar punësim për njerëzit e vendit tonë.

NOTRE VISION

Établir la norme et être reconnu à l'échelle nationale comme le premier fabricant de tuyaux en plastique

NOTRE MISSION

Nous visons l'excellence en fournissant des produits et services de haute qualité et en recherchant la finesse opérationnelle dans tous les processus commerciaux.

Brochure

Chiffre d'affaires Annuel
0 millions
Des produits
0

  Brochure de L'entreprise

  Conduite d'eau PEHD PE100

  Tuyau Ondulé

  Raccords