Πιστοποιήσεις

iPlast

IGS Resources (iPlast), disponon 3 çertifikata Menaxhimi: 

  • ISO 45001:2018
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015

Ku konfirmon si rezultat i auditimit, vendimin për vlerësimin dhe çertifikimin, sipas ISO/IEC 17021-1:2015, që Organizata “IGS Resources Shpk“, me adresë: Ish-Kombinati Metalurgjik,  Bradashesh, Elbasan, vepron me nje sistem menaxhimi, sipas kërkesave të ISO të listuara më sipër dhe do të vlerësohet për pëputhshmërinë brënda 3 viteve të vlefshmërise së çertifikatës.

Fusha e Veprimtarisë : Prodhimi dhe Tregtimi i Tubave ne politilene