«Το καθήκον που καλούμαστε να εκπληρώσουμε είναι να συμβάλουμε στο να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος, για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές»

Οι βασικές μας αξίες

Ne e ndjekim këtë rrugë me ndjenjën më të madhe të përgjegjësisë, për punën dhe ndikimin tonë, si kompani dhe si kolektiv njerëzish. Kjo është arsyeja pse ne preferojmë të flasim për përgjegjësi dhe jo për qëndrueshmëri. Koncepti ynë i përgjegjësisë bazohet në parimet e:

Καινοτομία

για τη δημιουργία καλύτερων προϊόντων. καλύτερη απόδοση και μικρότερο αντίκτυπο

Διαφάνεια

στη μέτρηση και την κοινοποίηση του αντικτύπου μας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Αλληλοεξάρτηση

Ο πλανήτης μας είναι ένα σύστημα που μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο και ταχύτερο μέσω αλυσιδωτών συνεργειών