«Το καθήκον που καλούμαστε να εκπληρώσουμε είναι να συμβάλουμε στο να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος, για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές»

Οι βασικές μας αξίες

Κατά την άποψή μας, το να είσαι μια βιώσιμη εταιρεία σημαίνει την επίτευξη μιας ιδανικής ισορροπίας. Είναι μια κατάσταση που απαιτεί δουλειά, χρόνο και προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Ακολουθούμε αυτό το μονοπάτιμε το μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης, για τη δουλειά και τον αντίκτυπό μας, ως εταιρεία και ως συλλογικότητα ανθρώπων.

Γι' αυτό προτιμάμε να μιλάμε για υπευθυνότητα και όχι για βιωσιμότητα.

Η αντίληψή μας για την ευθύνη βασίζεται στις αρχές:

Καινοτομία

για τη δημιουργία καλύτερων προϊόντων. καλύτερη απόδοση και μικρότερο αντίκτυπο

Διαφάνεια

στη μέτρηση και την κοινοποίηση του αντικτύπου μας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Αλληλοεξάρτηση

Ο πλανήτης μας είναι ένα σύστημα που μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο και ταχύτερο μέσω αλυσιδωτών συνεργειών