Εταιρία

FABRIKA E PLASTIKËS

IGS Resources Shpk vjen me brandin e saj “iPlast“, një kompani e certifikuar në prodhimin e Πλαστικοί σωλήνες HDPE και Κυματοειδείς σωλήνες, στην πόλη Ελμπασάν. 

Η εταιρεία μας κατασκευάζει Σωλήνας για πόσιμο νερό Ø20 έως Ø315 με πίεση μέχρι 32 bar και  και κυματοειδές σωλήνα για λύματα Ø90 έως Ø1000, Ø90 deri ne Ø1000, SN4,SN8, SN10, SN12 dhe SN16.

IGS (iPlast) synon të bëhet një lider në sektorin e prodhimit të plastikës dhe ka marrë pjesë në projekte shumë të rëndësishme dhe të shquara dhe si synim kryesor ka rritjen e besimit në mallrat shqiptare  dhe kontributin e tij në ekonominë e vendit tonë.

IGS (iPlast), vazhdon investimet e saj me synimin për të promovuar produktin dhe cilësinë e shërbimit që ofron për klientët e saj, duke siguruar shërbim më të shpejtë dhe dinamik, duke e bërë prodhimin në rajone të ndryshme  të vendit tonë afër tregut dhe duke krijuar punësim për njerëzit e vendit tonë.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να θέσει τα πρότυπα και να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ως ο κορυφαίος κατασκευαστής πλαστικών σωλήνων

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Στοχεύουμε στην αριστεία στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στην επιδίωξη λειτουργικής φινέτσας σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Προσπέκτους

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
0 εκατ
Προϊόντα
0

  Μπροσούρα Εταιρείας

  Σωλήνας νερού HDPE PE100

  Κυματοειδές σωλήνας

  Εξαρτήματα