“Detyra që jemi thirrur të përmbushim është të kontribuojmë për ta bërë këtë botë një vend më të mirë, për ne dhe për brezat e ardhshëm”

Vlerat tona thelbësore​

Ne e ndjekim këtë rrugë me ndjenjën më të madhe të përgjegjësisë, për punën dhe ndikimin tonë, si kompani dhe si kolektiv njerëzish. Kjo është arsyeja pse ne preferojmë të flasim për përgjegjësi dhe jo për qëndrueshmëri. Koncepti ynë i përgjegjësisë bazohet në parimet e:

Inovacion

për të krijuar produkte më të mira; performancë më të mirë dhe me më pak ndikim

Transparenca

në matjen dhe komunikimin e ndikimit tonë tek të gjitha palët e interesuara

Ndërvarësia

planeti ynë është një sistem që mund të ndryshohet më mirë dhe më shpejt nëpërmjet sinergjive zinxhir