Kontakt

iPlast Albania
Adresa: Zona Kadastarale Nr.3965, ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan

Tel: +355 68 602 0276
E-mail: [email protected]  | [email protected]
Profilet tona në rrjetet sociale: