Kompania

FABRIKA E PLASTIKËS

IGS Resources Shpk vjen me brandin e saj “iPlast“, një kompani e certifikuar në prodhimin e Tubave Plastike HDPE dhe të Brinjezuar (Korrugato), në qytetin e Elbasanit. 

Kompania jonë prodhon Tub për Ujë të Pijshem Ø20 deri ne Ø315 me presione deri ne 32 bar dhe  Tub të Brinjëzuar për Kanalizime Ø90 deri ne Ø1000, SN4,SN8, SN10, SN12 dhe SN16.

IGS (iPlast) synon të bëhet një lider në sektorin e prodhimit të plastikës dhe ka marrë pjesë në projekte shumë të rëndësishme dhe të shquara dhe si synim kryesor ka rritjen e besimit në mallrat shqiptare  dhe kontributin e tij në ekonominë e vendit tonë.

IGS (iPlast), vazhdon investimet e saj me synimin për të promovuar produktin dhe cilësinë e shërbimit që ofron për klientët e saj, duke siguruar shërbim më të shpejtë dhe dinamik, duke e bërë prodhimin në rajone të ndryshme  të vendit tonë afër tregut dhe duke krijuar punësim për njerëzit e vendit tonë.

VIZIONI YNË

Për të vendosur standardin dhe për t'u njohur në nivel kombëtar si prodhuesi kryesor i tubave plastike

MISIONI YNË

Ne synojmë përsosmërinë në ofrimin e cilësisë së lartë të produkteve dhe shërbimeve dhe ndjekjen e finesës operacionale në të gjitha proceset e biznesit.

Broshura

Annual Turnover
0 mln
Produkte
0

  Broshura e Kompanisë

  Tub Uji HDPE PE100

  Tub Korrugato

  Rakorderi