Company

FABRIKA E PLASTIKËS

IGS Resources Shpk comes with its own brand "iPlast", a certified company in the production of HDPE Plastic Pipes and Corrugated Pipes, in the city of Elbasan. 

Our company manufactures Potable Water Pipe from Ø20 to Ø315 with pressure up to 32 bar and  Corrugated Pipe for Sewage Ø90 to Ø1000, Ø90 deri ne Ø1000, SN4,SN8, SN10, SN12 dhe SN16.

IGS (iPlast) synon të bëhet një lider në sektorin e prodhimit të plastikës dhe ka marrë pjesë në projekte shumë të rëndësishme dhe të shquara dhe si synim kryesor ka rritjen e besimit në mallrat shqiptare  dhe kontributin e tij në ekonominë e vendit tonë.

IGS (iPlast), vazhdon investimet e saj me synimin për të promovuar produktin dhe cilësinë e shërbimit që ofron për klientët e saj, duke siguruar shërbim më të shpejtë dhe dinamik, duke e bërë prodhimin në rajone të ndryshme  të vendit tonë afër tregut dhe duke krijuar punësim për njerëzit e vendit tonë.

OUR VISION

To set the standard and be recognized nationally as the leading manufacturer of plastic pipes

OUR MISSION

We aim for excellence in providing high-quality products and services and pursuing operational finesse in all business processes.

Brochure

Annual Turnover
0 mln
Products
0

  Company Brochure

  HDPE PE100 Water Pipe

  Corrugated Pipe

  Fittings