OUR COMPANY

IGS Resources (iPlast) është një kompani e çertifikuar në prodhimin e Tubave Plastike HDPE dhe të Brinjezuar (Korrugato), in the city of Elbasan

Kompania jonë prodhon Tub për Ujë të Pijshem Ø20 deri ne Ø315 me presione deri ne 32 bar dhe  Tub të Brinjëzuar për Kanalizime Ø90 deri ne Ø315, SN4 and SN8.

ONLINE

CATALOG

DOWNLOAD

CERTIFICATIONS

TECHNOLOGY AND INNOVATION

iPlast has strengthened and enhanced its production activities with the integration of new technology related to its production plants, as well as a meticulous quality control activity in the raw material and the finished product.
HDPE

PLASTIC PIPES

READ MORE

ACCESSORIES

FITTINGS

READ MORE
PLASTIC

PLASTIC PRODUCTS

READ MORE

CUSTOM

CUSTOM PRODUCTS

READ MORE

OUR CUSTOMERS